Víte, jak a proč se řeže laserem?

V průmyslu se pro řezání, tj. oddělování materiálů, používají různé přístroje. Jedním z nich je i laser. I když většina lidí ví (alespoň zhruba), co to je, pokud nejste z oboru, možná si neodkážete představit, jak to funguje a proč se vůbec k této technice přistupuje. Pojďme si přiblížit alespoň základní informace o tomto tématu.

Obecně o řezání laserem

S laserem se dají v dnešní době provádět různé úkony. Snad nejrozšířenějším je právě řezání, které má už víc než padesátiletou tradici. Je založené na principu přeměny světelné energii v tepelnou. Paprsek je v řezné hlavně zacílen do přesně definovaného místa, které se nastavuje s ohledem na požadované parametry. Podle konkrétní procesu dochází k řezání tavnému, plamenem či sublimačnímu.

Laserem lze dělit rozmanité materiály, včetně i velmi tvrdých kovů. Podle toho, co a v jakých podmínkách chcete řezat, použijete konkrétní typ laseru. Je jich mnoho. Těmi nejrozšířenějšími jsou CO2 a vláknové lasery.

Pro obrábění různých tvarů v prostoru se využívá 3D laserové řezání. Tím vznikají variabilní výlisky a profily.

Výhody řezáním laserem

Řezání laserem je v průmyslu hojně rozšířené díky mnoha výhodám, které přináší, zvlášť když se použije správný přístroj na vhodný materiál. U slabých a středně tlustých materiálů se můžete spolehnout na přesnost.

Dalšími výhodami jsou vysoká řezná rychlost, široké využití, malá část nevyužitelného materiálu. Touto metodou lze řezat i velmi malé otvory či tvary s ostrými úhly. Pozitivem je i malá šířka řezné spáry.

Ovšem najdou se i zápory. Jsou jimi především vyšší investiční a provozní náklady, kvůli kterým jich obvykle menší podniky nevyužívají. Příliš se nehodí pro řezání lesklých povrchů (snižuje se stabilita procesu), ale také u silnějších materiálu je namístě popřemýšlet o jiné technologii.

Z dalších rozšířených technologií řezání využívaných nejen v průmyslu si uveďme dělení materiálu vodou (s abrazivem, či bez něj), plazmou atd.