Bratislava je ako hlavné mesto zároveň aj ekonomickým, kultúrnym či politickým centrom Slovenska. Niet divu, nachádza sa tu najviac firiem, najviac vysokých škôl či univerzít a koncentruje sa tam najviac kapitálu aj inteligencie. Logicky z toho vyplýva, že hlavné mesto ponúka v rámci krajiny najviac možností nielen na pracovné záležitosti, ale aj na voľnočasové aktivity.