Sú proteíny naozaj dôležité?

Poďme sa porozprávať o tom, čo sú to proteíny, čo robia a kde ich nájdeme. Je pravda, že ich musíme prijímať každý deň?

Proteíny sú dôležitou súčasťou zdravej výživy. Väčšina z nás to vie už od detských čias, kedy nám rodičia hovorili, že proteíny z nás urobia veľkých a silných dospelákov. Radi si proteín idealizujeme a ospevujeme jeho pozitívne účinky. Možno preto veríme tomu, že slovo „proteín“ pochádza z gréckeho slova „protos“ – čo v preklade znamená „prvá hodnosť alebo pozícia“, takže už len samotný pôvod slova nás presviedča o dôležitosti proteínu v našich životoch.

Z čoho sú proteíny vyrobené?

Proteíny sa skladajú z malých jednotiek, ktoré sa nazývajú aminokyseliny. Zvykne sa hovoriť, že aminokyseliny sú stavebné kamene, pretože sa rôznymi spôsobmi podieľajú na vytváraní bielkovín. Myslime na chvíľu na aminokyseliny ako na písmená abecedy. Používame len 26 písmen na to, aby sme vytvorili všetky slová, ktoré používame. Niektoré slová sú krátke, niektoré sú dlhé, ale dokážeme vytvoriť milióny slov iba z 26 písmen. Až konečná sekvencia písmen je to, čo dáva každému slovu jeho zvuk a jeho význam.
Podobne existuje 20 aminokyselín, ktoré môžu byť navzájom spojené a vytvoriť tak proteín. Rovnako ako nepoužívame všetkých 26 písmen, aby sme vytvorili každé slovo, väčšina bielkovín neobsahuje všetkých 20 aminokyselín. Rovnako ako sú písmená navzájom spojené do slov, aminokyseliny môžu byť navzájom spojené v rôznych sekvenciách a v rôznych dĺžkach (od niekoľkých aminokyselín až po niekoľko tisíc), aby sa vytvorili rôzne proteíny. Sekvencia aminokyselín dáva takisto každému proteínu svoj „význam“, a teda konečná štruktúra reťazca aminokyselín špecificky určuje, čo je daný proteín a čo robí.

Potrebujeme ho každý deň

Konzumovanie správneho množstva správnych typov proteínov každý deň je dôležité. Ak by ste prijímali nedostatok bielkovín v strave, vaše telo by nemalo inú možnosť, ako začať rozkladať proteíny vo vašom tele, aby poskytlo aminokyseliny potrebné na produkciu najzávažnejších telových proteínov. Zatiaľ čo sa tento proces budovania a rozpadu stáva vo vašom tele pravidelne, systém funguje len tak dlho, kým prijímate z potravy dostatočné množstvo aminokyselín, aby sa udržali obidva procesy v rovnováhe.