Patauov syndróm je rizikom ohrozenia života

Tehotenstvo je proces, ktorý je jednak nádherný, keďže žena očakáva narodenie svojho potomka, no prináša aj rôzne riziká. Poznáme mnohé prípady povedzme predčasne narodených detí, ktoré prišli na svet aj niekoľko mesiacov pred termínom a potom dlhý čas v inkubátore doslova bojovali o život. Ak chcú rodičia minimalizovať riziká spojené s priebehom tehotenstva a pôrodom, je fajn absolvovať priebežné kontrolné vyšetrenia, schopné včas odhaliť potenciálne problémy. Veľmi dobrou diagnostickou pomôckou je napríklad skríningové vyšetrenie, ktoré môžu odhaliť trizómiu – náhodnú chybu delenia.

Trizómia nie je genetickou chybou, ale je to nová chyba, ktorú žiaľ dieťa získa cez nesprávne rozdelené vajíčko. Poznáme rôzne poruchy trizómie, pričom tie sú podľa závažnosti označené číslom. Trizómia 13 je zrejme najvážnejším z týchto ochorení a ak sa s ním dieťa narodí, má len veľmi nízku šancu na prežitie. Trizómia 13 postihuje tie najdôležitejšie orgány tela – srdce, mozog, pľúca, prípadne obličky. Toto ochorenie sa inak nazýva aj ako Patauov syndróm. Ak sa s ním dieťa narodí, tak má pri pôrode často deformované končatiny, prípadne rázštep podnebia. Čiže šance na prežitie sú v tomto prípade naozaj nízke. Prípadné ochorenie sa dá včas zistiť pomocou rôznych vyšetrení, ktoré ženy absolvujú počas tehotenstva. Jedným z nich je samozrejme skríningové vyšetrenie, potom ultrazvuk a takisto amniocentéza. Tzv. Trisomy test, zameraný na zistenie potenciálnych ochorení trizómie, sa ženám vysoko odporúča, aby vedeli prípadne riešiť hroziace problémy. Pre viac informácií vám odporúčame sledovať internetové stránky, kde nájdete viacero podrobných informácií aj o Patauovom syndróme. Veríme, že vaše tehotenstvo prebehne bez väčších problémov a vyhnete sa komplikáciám vrátane tohto nepríjemného syndrómu.