Ocenenia sú najlepšou satisfakciou za prácu architektov

Počuli ste už niekedy o ocenení Cezaar? Ak nie, tak vedzte, že sa jedná o špecifickú cenu za architektúru, udeľovanú na Slovensku. Pokiaľ si skratku Cezaar rozoberieme, tak zistíme, že sa za ňou skrýva popis ,Cena Slovenskej komory architektov za architektúru. A že nejde len tak o akúkoľvek cenu, dosvedčuje zloženie medzinárodnej odbornej poroty, v ktorej nájdeme hneď viacero vedeckých a odborných kapacít. Pri udeľovaní cien za rok 2013 sedel v porote aj známy spisovateľ Michal Hvorecký, čiže meno, ktoré je známe aj širšej verejnosti. Architektúra je vskutku nádherná veda a preto sa patrí tie najlepšie počiny aj patrične oceniť. Pre samotných architektov sú ocenenia mimoriadne prestížne a sú snáď tou najlepšou osobnou i profesijnou satisfakciou za dosiahnutú prácu. Tak si poďme priblížiť, o akom ocenení Cezaar sa v týchto riadkoch vlastne bavíme.

Možno ste už počuli o internetovej stránke www.sanynovak.sk, kde dvaja skúsení architekti Peter Sány a Ľubomír Novák prezentujú a ponúkajú svoje unikátne architektonické riešenia. Práve prvý menovaný, Peter Sány, získal za rok 2013 ocenenie Cezaar v rámci architektúry bytových domov. Pri pohľade na súčasnú ponuku týchto architektov ani nie je divu, že jeden z dvojice získal takéto prestížne ocenenie. Služby a produkty tejto spoločnosti sa vyznačujú vysokou kvalitou a veľkou mierou zapojenia inovácií. Súčasná architektúra, to už totiž nie je len o tom, aby dom stál a zvonku nejako vyzeral. Je potrebné vyladenie všetkých jeho súčastí a zároveň zaručenie kompletnej funkcionality. V tomto prípade môžeme vyzdvihnúť jeden z nových systémov Niko Home Control, pri ktorom môžete ovládať svetlo, kúrenie či klimatizáciu z jedného centralizovaného miesta. Dá sa teda povedať, že cena Cezaar je za rok 2013 v tých správnych rukách!