Laser: Široké využití nejen v průmyslu

Když se řekne laser, každý máme alespoň nějaké povědomí o tom, co to je. Je totiž součástí našich každodenních životů. Někdo se s ním setkává více, někdo méně. Velmi důležitý je v průmyslu, ale nejen v něm. Pojďme si přiblížit alespoň nějaké jeho možnosti využití. 

Vyžití laseru v průmyslu

V průmyslu se laser začal využívat krátkou dobu po jeho sestrojení. Ukázalo se, a stále se ukazuje, že si skvěle poradí při různém zpracovávání kovových i nekovových materiálů. Rozšířené je především laserové řezání. Mezi jeho výhody patří vysoká přesnost (platí zejména u slabých a středních tlouštěk materiálů), dělení velmi malých otvorů, možnost 3D laserového řezání (profily, výlisky), vysoká řezná rychlost, velmi malá šířka řezné spáry atd.

Dále se laser využívá při vrtání. Pro tuto činnost se hodí impulsní lasery. Z dalších činností si ještě uveďme svařování, glavírování, kalení. V průmyslu se využívají především tyto typy laserů –CO2, pevnolátkové, diodové a excimerové.

Obecně by lasery využívané v průmyslu měly být schopné obstát v daném prostředí, vydržet vícesměnný provoz a nejlépe by měly mít co nejmenší požadavky na údržbu.

Další využití laseru

Ovšem laser nemá své uplatnění jen v průmyslu, ale i v dalších oborech. Jedním z nich je medicína. Zde se používá k mnohým rozmanitým zákrokům. Patří mezi ně korekce vad zraku, vychlazování mikrojizev a mnohé další. Lze ho používat k neinvazivním (terapeutickým) zákrokům, ale invazivním (chirurgickým). Své místo si nachází hlavně v dermatologii, oftalmologii, gynekologii, stomatologii atd.

Z některých jiných oborů, které se dnes už neobejdou bez laseru, si uveďme astronomii, meteorologii, vojenství.

Z konkrétních předmětů denního využití, s nimiž se setkáváme, si jmenujme laserové tiskárny, čárové kódy v obchodech, laserové ukazovátko…

Laser se v průmyslu a jiných odvětvích už nějakou dobu uplatňuje a vypadá to, že ani v budoucnosti tomu nebude jinak. Naopak. Laserová technologie se neustále vylepšuje a nachází si nové možnosti využití.