Hľadajme alternatívy pre odľahčenie našej matky prírody!

Ani nemusíte prejsť za hranicu, pretože už rovno z Bratislavy je vidieť velikánske rakúske veterné turbíny, ktoré vyrábajú elektrickú energiu. Je to vskutku príjemný pohľad, najmä keď vieme, že elektrina sa vyrába spôsobom, ktorý neovplyvňuje natoľko životné prostredie, ako jadrové elektrárne. Už len tie výpary z jaslovských komínov sú veľmi desivé. Tieto veterné turbíny nie sú ani veľmi hlučné a sú schopné vyprodukovať relatívne dosť veľa elektrickej energie. Ich finančná návratnosť je však veľmi nízka, pretože náklady na stavbu takejto turbíny su pomerne vysoké. Spotreba elektriny každým rokom stúpa. Stúpa tak s pribúdajúcou populáciou, ako aj s elektronickými zariadeniami, ktoré nám majú spríjemňovať a zjednodušovať každodenný život. Elektrické zásuvky sú dnes v každom slušnom autobuse a vlaku, takisto kaviarne aj reštaurácie už ponúkajú svojim zákazníkom možnosť nabiť si svoj mobilný telefón či notebook priamo pri pití kávy alebo konzumácii obeda. Je to preto, že bez mobilu či tabletu sa dnes nevieme zaobísť. Najmä ľudia pracujúci cez telefón a počítač, korí mávajú buď flexibilnú pracovnú dobu alebo pracujú z domu, si často idú sadnúť do kaviarne, otvoria si notebook a pracujú v príjemnom prostredí. A keďže naša príroda už pomaly začína byť prepracovaná z toľkého jadrového znečistenia, núkajú sa alternatívne riešenia, ako získať elektrinu „čistým“ spôsobom. Práve tu prichádzajú na scénu solárne panely, ktoré je možné čoraz častejšie spozorovať na strechách rodinných domčekov. Ľudia využívajú solárnu energiu aj na to, aby si v lete zohriali vodu v bazéne. Dokonca pouličné osvetlenie a iné informačné ceduľky, ktoré majú byť v noci vysvietené, mávajú svoj vlastný malý solárny kolektor a počas dňa, keď sú vypnuté, sa dostatočne nabijú, aby mohli celú noc poskytovať svoje služby širokej verejnosti.