Ako zrušiť PZP?

Chceli by ste zrušiť PZP no neviete kedy to môžete spraviť? Existuje dôvod kedy vás môže poisťovňa pokutovať? Máte nárok na vrátenie peňazí? Všetko toto a viac sa dočítate nižšie…
Lepšia ponuka
Zrušiť PZP môžete prakticky bezdôvodne. Ak tak však chcete spraviť v strede poistného obdobia poriadne si prečítajte zmluvné podmienky. Niektoré poisťovne vás môžu penalizovať, iné vám zasa nevrátia sumu za zaplatené ročné poistenie. Ak chcete zrušiť PZP  v čase kedy uplynie rok, mali by ste podať oznámenie najneskôr 6 týždňov pred skončením ročnej zmluvy.
Vypršala ročná platnosť
Ak vám skončí ročná zmluva samozrejme môžete v tomto čase zmluvu vypovedať, ale aj v tom bode platí, najneskôr 6 týždňov pred koncovým dátumom, v inom prípade nemusí byť vaša výpoveď akceptovaná.
Zánik predmetu poistenia
Ak predmet poistenia zanikne počas doby platnosti, t. j. zošrotovanie alebo lúpež automobilu, môžete zrušiť vaše PZP bez poplatkovPozor! Musíte však poisťovni doručiť potvrdenie o likvidácii vozidla, či už potvrdenie z polície alebo vrakoviska, kde je uvedená likvidácia predmetu poistenia. Ak splníte tieto povinnosti, poisťovňa zmluvu vypovie a vráti vám prípadný rozdiel.
Kúpnopredajná  a darovacia zmluva
Povinnosť platiť PZP zaniká aj pri darovaní alebo predaní poisteného predmetu. Dňom predaja automobilu, zaniká pôvodnému majiteľovi povinnosť platiť PZP. Tak ako v prípade vyššie, k žiadosti o zrušenia PZP musíte priložiť kúpnopredajnú alebo darovaciu zmluvu.
Najlepšia cesta k zrušeniu PZP

Žiadosť o zrušenie PZP motorového vozidla musíte doručiť alebo priniesť na pobočku príslušnej poisťovne. Na internete, alebo na pobočkách nájdete pred pripravené tlačivá, alebo si napíšete vlastnú žiadosť. Žiadosť o zrušenie PZP musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, prípadne názov a sídlo spoločnosti . Ďalej nasledujú údaje o predmete poistenia: továrenská značka a evidenčné číslo. Každý dokument musí mať predmet a  ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE PZP č. zmluvy (potrebné je uviesť číslo poistnej zmluvy a tak isto dátum a miesto vystavenia žiadosti a hlavne vlastnoručný podpis.