Ako vybrať kurz angličtiny pre deti

Ste si vedomí, že staré známe „koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom“, platí v dnešnom svete ešte viac ako kedysi? Radi by ste pripravili svojim deťom čo najlepšiu východiskovú pozíciu do budúcnosti, a preto ich chcete dať od malička na angličtinu? Super nápad. V dnešnom článku vám poradíme, ako vybrať kurz angličtiny pre deti.

 

 

Najdôležitejšia je metóda výučby

Odborníci sa zhodujú v tom, že deti by si mali osvojovať cudzí jazyk podobne ako materinský. To znamená, hrami, riekankami, pesničkami a podobne. Do výučby angličtiny pre deti by malo byť zapojených čo najviac zmyslov, lebo vtedy dosahuje výučba najefektívnejšie výsledky. Kurz by mal byť minimálne raz do týždňa s tým, že doma si deti učivo opakujú a precvičujú.

Dobrý učiteľ je dôležitý

Okrem výbornej znalosti angličtiny, v prípade že nie je rodene anglicky hovoriaci, by mal mať učiteľ k deťom citlivý ľudský prístup, mal by vedieť s deťmi pracovať, vedieť ich podporiť, namotivovať a priniesť im radosť z učenia.

Kvalitné vybavenie

Pri výbere kurzu angličtiny pre deti by ste mali hľadieť aj na zázemie a vybavenie školy. Moderné a kvalitné materiály na výučbu by mali byť samozrejmosťou. Mali by obsahovať nielen textové podklady, ale aj autentické zvukové a vizuálne nahrávky. Plusom sú aj tablety a smartfóny, ktoré pri výučbe nachádzajú stále väčšie uplatnenie.

Tak akurát žiakov

Na úspešné zvládnutie angličtiny u detí má veľký vplyv aj veľkosť skupiny kurzu. Mnohí rodičia si myslia, že pre ich deti je najvhodnejší individuálny kurz angličtiny, kde by sa učiteľ venoval len im. No deti sú súťaživé a majú radi kolektív. V malej skupine dochádza k interakcii a deti taká hodina baví. Optimálna je veľkosť skupiny 4 až 8 detí.

Výber správneho kurzu angličtiny pre detí je nesmierne dôležitý. Zlá voľba môže mať fatálne následky v podobe zlej výslovnosti, trémy či dokonca strachu rozprávať anglicky.